+380 (44) 500 1000

Графік роботи пн-пт з 09:00 до 18:00

Комплаєнс

Комплаєнс – це комплекс ініціатив, спрямований на запобігання вчинення працівниками Товариства дій, що порушують законодавство, а також впровадження корпоративної бізнес-етики.У різних сегментах бізнесу нормальною практикою є неформальні винагороди, подарунки та інші способи заохочення менеджменту чи інших осіб, які приймають рішення, що пропонують більш вигідні умови співпраці з клієнтами Товариства. Проте такі дії є порушенням законодавства, і можуть спричинити притягнення до відповідальності керівного складу і подальші несприятливі наслідки для самого Товариства.У зв’язку з цим ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» розробила ряд заходів спрямованих на утримання діяльності працівників в рамках правового поля. Саме в цих обставинах комплаєнс проявляє себе як найбільш ефективна стратегія. Він дозволяє перерозподілити інформаційні потоки і управлінські шаблони таким чином, щоб мінімізувати ризики для компанії, викликані некоректною поведінкою працівників.Мета комплаєнсу – суворе дотримання Товариством норм, встановлених законодавчими та регулюючими органами.

Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ»

В Товаристві діє Положення про конфлікт інтересів ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», що прийняте з метою уникнення, визначення та управління будь-якими конфліктами інтересів, що можуть завдати шкоди клієнтам ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», чи інтересам Товариства. Зазначений документ визначає обставини, що призводять чи можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення Товариством своєї діяльності та містить відповідні процесуальні норми та заходи, що застосовуються ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», для управління конфліктом інтересів.

Антикорупційна програма ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ»

Як етична та законослухняна компанія, ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» та все його керівництво виконує усі законодавчі вимоги, в тому числі вимоги антикорупційного законодавства, та дотримується принципу нульової толерантності щодо фактів корупції та хабарництва, неприйняття усіх форм корупції та надання повної підтримки у питаннях боротьби з корупцією.

В ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» заборонені будь-які дії з метою отримання переваги без належного на те права або отримання незаконної переваги (фінансові чи інші переваги, такі як подарунки, будь-яка пропозиція щодо надання знижки, розваги, послуги, бонуси/пільги, пропозиція роботи, туристичні путівки, тощо), в обмін на лояльність. ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» на досягнення цілей боротьби з корупцією розробила Антикорупційну програму ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» Програма є внутрішнім регулятивним документом ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», що визначає ключові принципи та вимоги, які спрямовані на запобігання корупції та дотримання Компанією законодавства України в сфері протидії корупції, а також норм і вимог міжнародного антикорупційного законодавства.

Ознайомитись з документом

Кодекс етики

ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» високо цінує свою репутацію надійної та прозорої фінансової установи та усвідомлює, що її клієнти та партнери очікують чесного, справедливого і неупередженого виконання посадовими особами Товариства своїх функціональних обов’язків. Довіра клієнтів ґрунтується на впевненості в тому, що всі послуги надаються з дотриманням основ професійної етики і виконуються згідно з найвищими стандартами якості. Із цією метою у ТОВ ««ОТП ЛІЗИНГ» був розроблений Кодекс етики, покликаний установити високі стандарти поведінки.

Ознайомитись з документом

Повідомлення про неетичну поведінку працівника ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ»


Якщо Вам відомі факти неналежної поведінки наших працівників, що може зашкодити інтересам Товариства та його репутації, Ви можете проінформувати нас про це, направивши відповідне повідомлення.

Кожне повідомлення обов’язково буде перевірено.

Звертаємо Вашу увагу, що передбачена можливість анонімного повідомлення, однак, якщо Ви залишите свої контактні дані, ми повідомимо Вам результати перевірки.

За умови дотримання наступних рекомендацій, Ваше повідомлення неодмінно буде розглянуто

  1. В повідомленні бажано зазначити назву відділу, чи іншого структурного підрозділу Товариства, а також П.І.Б. та посаду особи, яка на Вашу думку, вчинила етичний проступок та/або порушила норми чинного законодавства України.
  2. В повідомленні про порушення обов’язково потрібно зазначити дату інциденту (дату вчинення посадовою особою Товариства етичного проступку та/або порушення нею норм чинного законодавства України). Звертаємо Вашу увагу, що повідомлення про порушення, яке подане більш ніж 6 місяців після інциденту, може не бути розглянуте. Ви будете повідомленні про таке рішення, у разі залишення контактних даних.
  3. Необхідно обрати тему повідомлення та обґрунтувати в чому полягає порушення, а також, за можливості, надати докази.
  4. Бажано зазначити, чи є ви співробітником Товариства або пов’язані іншими діловими відносинами (клієнти, контрагенти, партнери Товариства) з Товариством.
  5. Якщо в повідомленні Ви зазначите свої прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані, то ми обов’язково повідомимо Вам результати перевірки (повідомлення може бути і анонімним, і воно також буде розглянуте).
  6. Повідомлення про порушення, написані з метою вирішення особистих конфліктів із посадовими особами Товариства, розглядатися не будуть. Звертаємо Вашу увагу, що такі дії можуть завдати шкоди іншій особі, а також це є посяганням на права іншої особи.
ПІБ
Поштова адреса
Телефон
Е-mail
Ви співробітник "ОТП ЛІЗИНГ"?

так ні
ПІБ особи, дії якої оскаржуються
Місце роботи особи, дії якої оскаржуються
Тема повідомлення / питання

Зловживання службовим становищем
Неналежні дії з комерційною таємницею
Неналежні дії з конфіденційною та/або інсайдерською інформацією
Отримання чи провокація хабара
Зловживання подарунками
Приховування конфлікту інтересів
Робота родичів
Сприяння в просуванні за посадою
Неетична поведінка
Невиконання співробітниками вимог внутрішніх процедур компанії
Інше
Повідомлення

Надаю ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» (далі – «Товариство») згоду на обробку моїх персональних даних, наведених у цій анкеті/формі/заявці