+380 (44) 500 1000

Графік роботи пн-пт з 09:00 до 18:00

Програма «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»

Програма «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»

Мета Програми

розвиток підприємництва, зокрема: сприяння розвитку підприємства, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць

Ціль Програми

придбання та/або модернізація основних засобів, транспортних засобів комерційного та виробничого призначення , залізничних вагонів, автобусів, які використовуються в комерційних та виробничих цілях

Умови програми

Суб’єкт мікро та малого підприємства з річним доходом менше 10 млн. євро*

Для інвестиційних цілей з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності.**

Суб’єкт середнього підприємства з річним доходом від 10 до 50 млн. євро*

Для інвестиційних цілей з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності.**

Суб’єкт мікро та малого підприємства з річним доходом менше 10 млн. євро*

Для інвестиційних цілей за умови виконання приросту + 2 співробітники за перший календарний рік фінансування.

Суб’єкт середнього підприємства з річним доходом від 10 до 50 млн. євро*

Для інвестиційних цілей за кожне нове робоче місце компенсаційна процентна ставка зменшується на 0,5% річних, але не нижче 9%

*Показник річного доходу - Розмір річного доходу від господарської діяльності підприємства визначається в межах граничних розмірів, встановлених Господарським кодексом України, за останні 4 (чотири) звітні календарні квартали для підприємств, що подають квартальну звітність, або за останній звітний рік – для підприємств, що подають річну звітність. Розрахунок зазначеного показника здійснюється на підставі даних офіційної фінансової звітності за звітний період, що передує даті укладення договору фінансового лізингу.

**фінансування сільськогосподарських товаровиробників; суб'єктів, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України; відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів підприємств.

Валюта – гривня

Авансовий платіж від 20%

Максимальний строк фінансового лізингу становить 60 місяців

Максимальна сума діючих договорів фінансового лізингу або доступних лімітів кредитування за кредитними договорами укладених в рамках Програми (разом з ГПК) не перевищує 60 млн. грн., для сільськогосподарських товаровиробників 90 млн. грн.

Одноразова комісія, за надання послуг фінансового лізингу в розмірі 1,5% від суми фінансуванняКритерії прийнятності підприємства:

Учасником Програми може стати підприємство, щодо якого дотримуються наступні критерії прийнятності:

1

Підприємство відноситься до суб’єктів малого, у тому числі мікропідприємництва та середнього підприємництва, та зареєстроване на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією територій, визначені законодавством).

2

Підприємство є юридичною особою, учасники (засновники) якого є фізичними або юридичними особами — резидентами України, у тому числі громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами — резидентами України;

3

Підприємство сумарно з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останніх три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.

4

Підприємство не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», а саме:

  • не є кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним фондом, недержавним пенсійним фондом, професійним учасником ринку цінних паперів, ломбардом;
  • не є нерезидентом України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
  • не здійснює виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
  • не здійснює надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;
  • не визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство;
  • не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
  • не подав завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням Державної підтримки;
  • не має заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • не отримав державну допомогу з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.